Akcje tej spółki wydobywającej Bitcoin są w swobodnym spadku

Akcje tej spółki wydobywającej Bitcoin są w swobodnym spadku po stracie w III kwartale. Trzeci kwartał był trudny dla producentów urządzeń wydobywczych, ponieważ wpływ COVID-19 w dalszym ciągu silnie ciążył na przestrzeni. Zapasy jednej z chińskich firm wydobywczych „Wielkiej Trójki“ znajdują się w wolnej jesieni w poniedziałek po odnotowaniu kolejnej kwartalnej straty, podkreślając wyzwania operacyjne …

Toro o orso? Ai professionisti non importa! Ecco 3 strategie che ogni trader dovrebbe conoscere

Ecco 3 strategie che i trader professionisti utilizzano per produrre profitti indipendentemente dalla direzione del mercato. I nuovi investitori potrebbero pensare che i trader professionisti passino la maggior parte del loro tempo a fissare gli schermi giorno e notte per analizzare i mercati e scegliere le migliori operazioni, ma questo non potrebbe essere più lontano …